RESUM REUNIÓ ANUAL

- Tornar a intentar conseguir la renovacio de las instalacions.

- Fer lavavos al circuit

- Renovar pista TT

- Reparar meseta

- Manteniment i posada a punt de tota la maquinària i eines

- Desaigües circuit pista

- Instal·lació elèctrica de les tribunes

- Il·luminació i punts de llum pista Miniz

- Reparació de tancas

- Reparació porta entrada

- Neteja plantes exteriors

- Tanca protectora zona box

- Punts de llum taules box

- Finestres + porticons caseta crono

- Encimenta part inferior tanca pista

- Actualitzar preus pàgina web